pediatres de ponent / GPC

Guia gea
Font: guiasalud 


Guia MTS
Font: CDC/MMWR
Guia Escoliosi
Font: gencat-ics


Guia Asma Infantil
Font: gencat-ics


Guia anticoncepció emergència
Font: gencat-icshttp://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/docs/guia_tracte_respiratori.pdf
Guia IVRB pediatriaGuia TCA
Font: SEDCA


http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_477_TDAH_AIAQS_compl.pdf
Guia TDAH
Font: guiasalud-AIAQS


Guia ITU
Font: guiasalud


Guia Trast. Son
Font: guiasalud


http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_472_Parto_Normal_Osteba_compl.pdf
Guia Part Normal
Font: guiasalud

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2015/documents/gpc_encefalopatia_reciennacido_2015_vcompleta.pdf
Guia Encefalopatia hipox-isquem
Font: AQuAS