pediatres de ponent / Material educatiuConsell motxilla del col·legi

Font: ics

https://twitter.com/icscat/status/773765602032832512/photo/1

Font: ics
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/guia-padres-prevencion-lesiones-no-intencionadas.pdf
Font: aep


               


http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Lesiones/docs/GuiaSeguridad_ProductosInfantiles.pdf

Font: msssihttp://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/comic_de_prevencio_de_les_violencies_masclistes/99_-_comic/comic_assegurat.pdf

Font: gencat

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/comic_de_prevencio_de_les_violencies_masclistes/99_-_comic/guia-didactica-professorat.pdf

Font: gencat 

https://drive.google.com/open?id=0B6UTdyKCRWJ2c0Mxd1EyOVhvaW8

             
http://pafes.cat/wp-content/uploads/2014/02/consells_activitat_nens.pdf                                 http://pafes.cat/wp-content/uploads/2014/02/consells_activitat_adolescents.pdf
                     Font: pafes                                                              
http://pafes.cat/wp-content/uploads/2014/03/pira_02.pdf

                                    Font: pafes