La informació del web està dirigida a pediatres que treballen a les terres de Lleida i, en general, a tots els professionals de la salut interessats en la pediatria. En cap cas el material recollit aquí pot substituir la consulta directa amb el/la professional de la salut per part dels pacients o les seves famílies.

A través del correu electrònic podeu contactar amb pediatres de ponent, sempre per a consultes sobre el web o sobre les eines tic que fem anar.

NO s'acceptaran consultes sobre patologia pediàtrica. Aquest site no té la funció de consultori pediàtric.


Al nostre Slideshare...

Actualització del protocol de diagnòstic i tractament de l'osteoporosi i osteopènia a l'edat pediàtrica.

Definició de podologia pediàtrica. Patrons de normalitat. Patrons d'alarma. Criteris de derivació.

Criteris dx i maneig del pacient pediàtric afecte de SIMS-Ped (Síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica)